Help elkaar

Help elkaar

In Leeuwarden weten inwoners elkaar steeds meer te vinden! In veel wijken zijn initiatieven opgezet om elkaar te helpen, of om de wijk gezelliger en leefbaarder te maken. Bijvoorbeeld door het organiseren van laagdrempelige Eigen Kracht Cafés, waar u uw ervaringen kan delen of gewoon een kopje koffie te drinken. Maar ook door het adopteren van stukjes groen in de wijk en het samen onderhouden ervan, of het organiseren van sport- en spelactiviteiten.

In alle gevallen betreft het activiteiten die door inwoners zélf zijn opgezet: de gemeente en de sociaal wijkteams spelen hoogstens een faciliterende rol. De initiatieven zijn gebundeld in twee projecten: De Kracht van Leeuwarden en De Kunst van het Rondkomen. U bent altijd welkom bij de bijeenkomsten en activiteiten van deze groepen. Heeft u zelf ideeën dan kunt u zich aansluiten bij deze groepen: hier vindt u helpende handen en bovendien hebben deze groepen een groot netwerk om het voor elkaar te krijgen. Samen krijgt u meer voor elkaar dan alleen!

De kracht van Leeuwarden

(Actief in de wijken Oud-Oost en Noord-Oost)

Eigen Kracht Cafés

  • Woensdag 09:30 - 11:30 uur in buurtcentrum ‘It Skiphús’ aan de Tjalkstraat 5 in Leeuwarden;
  • Donderdag 09.30 - 11.30 uur in Het Dorpshuis aan de Nieuwe Weg 2 in Wergea.
  • Vrijdag 11:00 - 14:00 uur in de Centrale Bibliotheek in Leeuwarden (1e etage).

Stichting de Kunst van het Rondkomen

(Actief in heel Leeuwarden)