Help elkaar

Helpt u ook mee?

In Leeuwarden weten inwoners elkaar steeds meer te vinden. In veel wijken zijn initiatieven opgezet om elkaar te helpen. Zo maken we de wijk gezelliger en leefbaarder. Adopteer bijvoorbeeld een stukje groen in de wijk en onderhoud deze samen met buurgenoten. Of organiseer sport- en spelactiviteiten.

Het zijn altijd activiteiten die door inwoners zélf zijn opgezet. De gemeente en de sociaal wijkteams helpen daarbij. U bent altijd welkom bij de bijeenkomsten en activiteiten van deze groepen. Heeft u zelf een goed idee? Sluit dan aan bij een groep. Groepsleden helpen elkaar en samen hebben ze een groot netwerk. Zo krijgen we samen veel voor elkaar. Samen krijgt u meer voor elkaar dan alleen!

Neem contact op met het wijkteam of dorpenteam voor meer informatie over initiatieven en activiteiten in uw wijk of dorp.