Belasting

Belasting betaalt u onder andere over uw inkomen en uw spaargeld. Om te bepalen of u belasting moet betalen of juist terugkrijgt, doet u belastingaangifte. Op een aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen.

Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.

Wilt u meer weten over belastingen?

Iedereen betaalt belasting en premies. Meestal betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie deze voor u aan de Belastingdienst. Een deel van uw inkomen wordt dan ingehouden.

Soms moet u zelf aangifte doen, bijvoorbeeld als u zelfstandige bent. U krijgt in dat geval aan het eind van het jaar een brief van de Belastingdienst.

Heeft u een DigiD? Doe uw aangifte dan via de website van de Belastingdienst.

Let op: Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw inkomen en uw situatie. Bewaar daarom alle rekeningen, jaaropgaven, bankafschriften en andere papieren die met geld te maken hebben.

Belastingdienst - checklist voor hulp bij aangifte

Waarover wilt u iets weten?